alkoholizmHalucynoza alkoholowa jest drugą pod względem częstości występowania psychozą alkoholową po majaczeniu drżennym. Początek psychozy jest zwykle nagły, pojawia się w nocy.

Dominują halucynacje słuchowe o typie udramatyzowanej, drobiazgowej rozmowy o chorym. Treść tych rozmów zawsze dotyczy spraw bardzo osobistych, chory słyszy głosy potępiające go, wymyślające mu, nawet grożące, czasem rozkazujące. Odbywa się jakby sąd nad pacjentem. Chory słucha tego z przerażeniem, stara się odnaleźć w otoczeniu źródło tych głosów, barykaduje się w domu, przybiera postawę gotową do obrony. Czasem posłucha halucynacji imperatywnych i popełnia desperacki czyn samobójczy, np. na polecenie halucynacji słuchowych skacze z wysokości. Alkoholowy obłęd zazdrości występuje rzadko, mimo że w długotrwałym uzależnieniu toksykomanicznym alkoholowym nastawienia niewierności małżeńskiej są częste. W paranoi alkoholowej system urojeń musi być zwarty, jednotematyczny, musi wynikać z niego uzasadnione urojeniowo postępowanie chorego. Chory sądząc po zachowaniu żony, jej wyrazie twarzy, mimice i gestach nabiera urojeniowego przekonania o kontaktach jej z jednym, a nawet z wieloma kochankami. Wielokrotnie żąda dowodów i wyjaśnień w sprawie kilkuminutowego spóźnienia się żony, np. po powrocie do domu z pracy; z rodzaju jej wypowiedzi i intonacji głosu rozpoznaje oczywiste dowody zdrady małżeńskiej. Paranoja zazdrości jest przewlekłą chorobą psychiczną i zawiera w sobie niebezpieczeństwo agresji wobec własnej żony lub jej domniemanych kochanków, zdarzają się nawet zabójstwa wynikające z motywacji urojeniowej chorego. Alkoholowy zespół amnestyczny Korsakowa jest postacią otępienia alkoholowego z objawami zapalenia wielonerwowego. W obrazie klinicznym dominuje nastrój euforyczny z jednoczesnymi głębokimi zaburzeniami pamięci, dezorientacją w czasie i miejscu z bogatymi konfabulacjami. Zespół Korsakowa powstaje najczęściej u alkoholików powyżej 50 r. życia, u których przewlekła intoksykacja alkoholem spowodowała wiele spustoszeń somatycznych, takich jak marskość wątroby, zapalenie wielonerwowe, wreszcie organiczne uszkodzenie mózgu. Leczenie psychoz alkoholowych jest problemem trudnym, wymaga bowiem doraźnego usunięcia bądź stłumienia patologicznej aktywności psychicznej postępowaniem biologicznym, jak również zwalczania nałogu alkoholowego, który zawsze grozi nawrotem choroby.