zapalenie-osierdziaNajprościej mówiąc osierdzie to jest taki worek w którym schowane jest nasze serce. Worek ten składa się z dwóch warstw i jego funkcja jest ochrona serca.

Pierwszą warstwą jest tak zwana blaszka trzewna która jest z sercem bezpośrednio zrośnięta. Zewnętrzna warstwa jest grubsza i wzmocniona. Między tymi warstwami jest przestrzeń nazywana osierdziową. W niej znajduje się niewielka ilość płynu o tej samej nazwie. Jeśli wszystko jest w porządku to w przestrzeni tej znajduje się tyle płynu ile potrzeba do nasmarowania powierzchni osierdzia tak by Sece mogło poruszać się. Nie występuje wtedy tak zwany wolny płyn. Przy suchym zapaleniu osierdzia ilość płynu jest zwiększona ale nieznacznie. Ważniejsze ejst że zmienia się jego skład. Powoduje to utrudnienie w przemieszczaniu się blaszek osierdzia między sobą. Wtedy pojawia się <a href=\"http://www.animalsclub.com.pl/category/medycyna/\">ból</a>, a lekarz słyszy tarcie podczas osłuchiwania pacjenta. Innym rodzajem zapalenia jest zapalenie wysiękowe. W takim przypadku dochodzi do znacznego zwiększenia ilości płynu, w rezultacie tego przestrzeń miedzy warstwami zostaje nim znacznie wypełniona. Pacjent tak jak w poprzednim przypadku odczuwa ból, a lekarz podczas osłuchiwania stwierdza stłumione odgłosy serca. Wszystko to widać w zapisie EKG.