amdAMD jest skrótem który oznacza zwyrodnienie plamki żółtej.

To schorzenie dotyczy najczęściej osób starszych, ale jak już wystąpi u młodszych to przybiera ono groźniejszą postać. Plamka żółta to najważniejsza część siatkówki, to tam znajduje się największe skupisko komórek światłoczułych. Plamka ta wchodzi w skład części odbiorczej oka. To w tym miejscu ogniskuje się obraz i widzenie jest najdokładniejsze. Gdy czytamy czy robimy cos innego to właśnie odbywa się to za pomocą plamki żółtej. Istotą choroby jest zwyrodnienie, co powoduje że zmienia się ostrość widzianego obiektu. An początku dotyczy to tylko widzenia centralnego, ale z czasem rozszerza się na wszystkie części siatkówki. Są jednak czynniki które zwiększają ryzyko wystąpienie choroby. Należą do nich: wiek, niebieski kolor tęczówki, płeć żeńska, nadciśnienie, palenie, miażdżyca, otyłość. Wpływ ma też dieta z małą ilością przeciwutleniaczy. Choroba ta występuje w różnych postaciach. Pierwszą jest postać sucha. Spotyka się ją najczęściej u osób starszych, jest to łagodniejsza postać. Jej przebieg jest wolny, dlatego mamy czas na reakcję czyli leczenie. Ten ty raczej nie powoduje pełnej ślepoty. Najczęściej też wystarczają leki i obywa się bez zabiegów. Koleją postacią jest postać wysiękowa, nazywana mokrą. Jest ona bardziej agresywna, a co za tym idzie ostra w przebiegu. Szacuje się że dotknęła ona 15% osób. Najczęściej występuje u osób młodych. Podczas tej postaci dochodzi do przerostu naczyń siatkówki, dlatego zaczynają pojawiać się wysięki w jej rejonie. Choroba ta postękuje bardzo szybo i do utraty wzroku może dojść w ciągu kilku dni. Dlatego bardzo ważne jest tu jej szybkie rozpoznanie i uruchomienie leczenia, najczęściej w postaci zabiegu. Aby potwierdzić tę chorobę przeprowadza się badanie dna oka które to potrafi odpowiedzieć nam na pytanie jaką postać ma choroba. Czasem też przeprowadza się OTC czyli tomografię komputerową gałki ocznej. Jeśli zmiany występują daleko od plamki żółtej to można przeprowadzić zabieg laserem. Metoda ta jest jednak stosowana niechętnie ponieważ trzeba ją powtarzać. Jeśli natomiast zmiany pojawiły się blisko tej plamki to wskazane jest stosowanie metod fotodynamicznych. Polega to na podaniu dożylnie specjalnej substancji – wertepofiny. Następnie uaktywnia się ją za pomocą lasera co powoduje rozrośniecie się naczyń a one następnie obumierają. Jest jeszcze inna metoda która polega na podaniu do gałki ocznej specjalną igłą substancji niszczących zwyrodnienie.